CÔNG AN TP. HÀ NỘI KHEN THƯỞNG TVSI TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO AN NINH KINH TẾ 2019

02/12/2020
Sáng ngày 26/11/2020, thừa ủy quyền của Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội, Phòng An ninh Kinh tế (PA04) - Công an Thành phố Hà Nội trao bằng khen, giấy khen cho tập thể và cá nhân Công ty CP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) đã có thành tích đảm bảo tốt An ninh Kinh tế trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019.
Theo đó, PA04 đã công bố Quyết định số 355/QĐ-CAHN về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019 và trao giấy khen cho tập thể Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, cá nhân ông Nguyễn Việt Cường – Phó Tổng Giám đốc TVSI.Thượng tá Phạm Thanh Hùng - Trưởng phòng An ninh Kinh tế PA04 - Công an Thành phố Hà Nội đánh giá, trong những năm qua, TVSI đã hoạt động hiệu quả, kết quả kinh doanh tăng trưởng không ngừng, bên cạnh đó công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được Công ty thực hiện tốt, kịp thời, nhất là trong việc hỗ trợ đội ngũ An ninh Kinh tế đảm bảo công bằng, tính minh bạch công khai và an toàn trên thị trường chứng khoán, giữ vững niềm tin của các nhà đầu tư.Đặc biệt, Chứng khoán Tân Việt là một trong hai công ty trên địa bàn Hà Nội được Giám đốc Công an Thành phố quyết định khen thưởng, tuyên dương cho các hoạt động trong năm 2019.

Thay mặt cho tập thể cán bộ nhân viên TVSI, ông Nguyễn Việt Cường – Phó Tổng Giám đốc, bày tỏ vinh dự, cảm ơn sự đánh giá, ghi nhận, động viên kịp thời của Công an Thành phố với những nỗ lực của Công ty trong thời gian vừa qua, và đảm bảo TVSI luôn ý thức, sát cánh với chính quyền, pháp luật và các cơ quan quản lý trên địa bàn trong việc đảm bảo minh bạch trên thị trường chứng khoán.

(TVSI)