• Dịch vụ thị trường nợ
  • Dịch vụ thị trường vốn
  • Tư vấn mua bán - sáp nhập
  • Tư vấn tài chính doanh nghiệp

Dịch vụ thị trường nợ

Dịch vụ thị trường nợ

Đội ngũ nhân viên ngân hàng đầu tư của TVSI với kinh nghiệm lâu năm và kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính sẽ đưa ra giải pháp toàn diện về cấu trúc vốn phù hợp với tình hình tài chính của mỗi doanh nghiệp.

Dịch vụ thị trường nợ

Mạng lưới phân phối giúp kết nối các doanh nghiệp có nhu cầu huy động vốn các nhà đầu tư tiềm năng bao gồm ngân hàng, định chế tài chính và nhóm các nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Khách hàng tiêu biểu

Dịch vụ thị trường vốn

Dịch vụ thị trường vốn

Các nghiệp vụ trên thị trường vốn gắn chặt và góp phần không nhỏ thúc đẩy tốc độ phát triển của doanh nghiệp. Luôn nỗ lực đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, TVSI đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình từ bước phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) đến thực hiện niêm yết trên sàn chứng khoán, phát hành tăng vốn sau niêm yết và quản lý quan hệ nhà đầu tư nhằm quảng bá và duy trì hình ảnh doanh nghiệp trong mắt nhà đầu tư, tạo thuận lợi cho các đợt huy động sau này.

Dịch vụ thị trường vốn

Các dịch vụ thị trường vốn của TVSI bao gồm:


1. Tư vấn phát hành

2. Tư vấn niêm yết

3. Quản lý quan hệ nhà đầu tư

4. Tư vấn huy động vốn

Khách hàng tiêu biểu

Tư vấn mua bán - sáp nhập

Tư vấn mua bán - sáp nhập

TVSI có thể kết nối giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp, doanh nghiệp và nhà đầu tư, giúp Khách hàng tìm được bên đối tác đáng tin cậy.

Tư vấn mua bán - sáp nhập

Đồng thời TVSI hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động trước, trong và sau khi mua bán, sáp nhập bao gồm: xác định mục đích và hoạch định chiến lược, tìm kiếm đối tác, xây dựng kế hoạch mua bán và thương lượng các điều khoản hợp lý giúp thương vụ thành công tốt đẹp, tạo ra giá trị cộng hưởng cho các bên tham gia.

Khách hàng tiêu biểu

Tư vấn tài chính doanh nghiệp

Tư vấn tài chính doanh nghiệp

Đội ngũ nhân viên ngân hàng đầu tư của TVSI với kinh nghiệm lâu năm và kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính sẽ đưa ra giải pháp toàn diện về cấu trúc vốn phù hợp với tình hình tài chinh của mỗi doanh nghiệp.

Tư vấn tài chính doanh nghiệp

Mạng lưới phân phối giúp kết nối các doanh nghiệp có nhu cầu huy động vốn các nhà đầu tư tiềm năng bao gồm ngân hàng, định chế tài chính và nhóm các nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Khách hàng tiêu biểu