Gói dịch vụ có Chuyên viên Quản lý tài khoản, tư vấn, hỗ trợ đặt lệnh & chăm sóc
  • ic-check-correctĐặt lệnh qua nhân viên chăm sóc tài khoản
  • ic-check-correctTư vấn giao dịch, cơ cấu danh mục và cung cấp các khuyến nghị chuyên biệt
  • ic-check-correctThông báo, hỗ trợ, giải đáp trong quá trình giao dịch
  • ic-check-correctHướng dẫn chuyển tiền, trải nghiệm giao dịch, sử dụng hệ thống TVSI
Giá trị khớp lệnh theo từng lệnh đặt Tất cả các kênh giao dịch
Trên 3 tỷ 0.150%
Từ 1 tỷ đến 3 tỷ 0.200%
Từ 500 triệu đến 1 tỷ 0.250%
Từ 300 triệu đến 500 triệu 0.275%
Dưới 300 triệu 0.300%
Giao dịch thỏa thuận Áp dụng như giao dịch báo giá

Đơn vị: Đồng. Mức phí đã bao gồm Phí trả Sở giao dịch

Gói dịch vụ Chủ động giao dịch và có Chuyên viên đồng hành & chăm sóc
  • ic-x-squareĐặt lệnh qua nhân viên chăm sóc tài khoản
  • ic-check-correctCung cấp bản tin phân tích thị trường, khuyến nghị đầu tư từ các chuyên gia TVSI
  • ic-check-correctHỗ trợ giải pháp sản phẩm: cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ
  • ic-check-correctHướng dẫn chuyển tiền, trải nghiệm giao dịch, sử dụng hệ thống TVSI
Giá trị khớp lệnh theo từng lệnh đặt Tất cả các kênh giao dịch
Tổng đài hoặc Sàn giao dịch Kênh trực tuyến (Website & App TVSI)
Trên 3 tỷ 0.12% 0.150%
Từ 1 tỷ đến 3 tỷ 0.150%
Từ 500 triệu đến 1 tỷ 0.250%
Từ 300 triệu đến 500 triệu 0.275%
Dưới 300 triệu 0.300%
Giao dịch thỏa thuận Áp dụng như giao dịch báo giá

Đơn vị: Đồng. Mức phí đã bao gồm Phí trả Sở giao dịch

Gói dịch vụ Chủ động giao dịch hoàn toàn
  • ic-check-correctHỗ trợ qua Tổng đài 1900.1885 hoặc tại Sàn
Giá trị khớp lệnh theo từng lệnh đặt Tất cả các kênh giao dịch
Kênh trực tuyến (Website & App TVSI) Tổng đài hoặc Sàn giao dịch
Trên 3 tỷ 0.12% 0.150%
Từ 1 tỷ đến 3 tỷ 0.200%
Từ 500 triệu đến 1 tỷ 0.250%
Từ 300 triệu đến 500 triệu 0.275%
Dưới 300 triệu 0.300%
Giao dịch thỏa thuận Áp dụng như giao dịch báo giá

Đơn vị: Đồng. Mức phí đã bao gồm Phí trả Sở giao dịch