Gói dịch vụ có Chuyên viên Quản lý tài khoản, tư vấn, hỗ trợ đặt lệnh & chăm sóc
  • ic-check-correctĐặt lệnh qua nhân viên chăm sóc tài khoản
  • ic-check-correctTư vấn giao dịch, cơ cấu danh mục và cung cấp các khuyến nghị chuyên biệt
  • ic-check-correctThông báo, hỗ trợ, giải đáp trong quá trình giao dịch
  • ic-check-correctHướng dẫn chuyển tiền, trải nghiệm giao dịch, sử dụng hệ thống TVSI
Giá trị khớp lệnh theo từng lệnh đặt Tất cả các kênh giao dịch
Trên 2 tỷ 0.150%
Từ 1 tỷ đến 2 tỷ 0.200%
Từ 300 triệu đến 1 tỷ 0.250%
Từ 100 triệu đến 300 triệu 0.275%
Dưới 100 triệu 0.300%
Giao dịch thỏa thuận Áp dụng như giao dịch báo giá

Đơn vị: Đồng. Mức phí đã bao gồm Phí trả Sở giao dịch