Cho vay giao dịch ký quỹ

Dịch vụ Giao dịch ký quỹ (GDKQ) là tiện ích cho phép khách hàng có thể dùng một phần tiền vay từ TVSI trên cơ sở ký quỹ bằng chính chứng khoán mua hoặc chứng khoán hiện có trên tài khoản giao dịch.

Ưu điểm vượt trội của dịch vụ giao dịch ký quỹ tại TVSI

caret iconSản phẩm phù hợp mọi nhu cầu của khách hàng

 • Danh mục giao dịch ký quỹ đa dạng
 • Tỷ lệ ký quỹ thấp
 • Chính sách hỗ trợ linh hoạt

caret iconLãi suất hấp dẫn

 • Miễn lãi tối thiểu 1 ngày làm việc
 • Không áp dụng phạt lãi quá hạn
 • Lãi suất thực tế theo gói sản phẩm dịch vụ sử dụng

caret iconHệ thống tự động, thuận tiện, chuyên biệt

 • Tính toán sức mua và đặt lệnh tự động
 • Tự động kiểm soát hạn mức và tỷ lệ giao dịch ký quỹ
 • Tự động và liên tục cập nhật cảnh báo tỷ lệ gọi ký quỹ
 • Quản lý tập trung trên tài khoản GDKQ giúp khách hàng thuận tiện theo dõi danh mục và hiều quả đầu tư

Tỷ lệ ký quỹ

 • Tỷ lệ ký quỹ ban đầu 50%
 • Tỷ lệ ký quỹ duy trì 40%
 • Tỷ lệ ký quỹ xử lý 35%

(Tỷ lệ trên có thể tăng/giảm tùy theo danh mục chứng khoán hiện có trên tài khoản GDKQ của khách hàng).

Ứng trước tiền bán

Theo quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước, sau khi khách hàng thực hiện bán chứng khoán thành công, tới ngày T+2 tiền sẽ về đến tài khoản. Trong khoảng thời gian đó, khách hàng có thể tự động sử dụng dịch vụ Ứng trước tiền bán chứng khoán.

caret icon Dịch vụ Ứng trước tiền bán chứng khoán dành cho khách hàng là chủ tài khoản hoặc được ủy quyền giao dịch chứng khoán tại TVSI

caret icon Điều kiện sử dụng dịch vụ: Khách hàng có lệnh bán chứng khoán đã khớp, bao gồm cả những lệnh vừa khớp ngay trong phiên giao dịch

caret icon Số ngày tính phí được tính trên số ngày thực tế kể từ ngày khách hàng nhận tiền ứng trước đến hết ngày thanh toán, bao gồm cả ngày làm việc và ngày nghỉ (nếu có)

caret icon Hình thức thanh toán: Số tiền và phí ứng trước sẽ được trích hoàn trả cho TVSI từ tiền bán chứng khoán của khách hàng trong ngày thanh toán