CHÍNH SÁCH & ĐIỀU KHOẢN

Khuyến cáo

  • “TVSI ” có nghĩa là Công ty CP Chứng khoán Tân Việt.
  • “Trang web TVSI” là trang web có địa chỉ truy cập là: www.tvsi.com.vn
  • “Khách hàng” là những cá nhân, tổ chức, hoặc bất kỳ ai truy cập và sử dụng trang web www.tvsi.com.vn mọi hình thức.

Điều khoản sử dụng

  • Mọi thông tin trên trang web TVSI được cung cấp với mức độ tin cậy cao nhất có thể và được các chuyên gia TVSI kiểm tra, đánh giá cẩn trọng trước khi công bố. Các nội dung bình luận, đánh giá vĩ mô, đánh giá ngành, đánh giá chứng khoán, dự báo, phân tích chứng khoán, giá, diễn biến thị trường... chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho người đọc và có giá trị tham khảo mà không nhằm mục đích kinh doanh. Các thông tin tại trang web không phải lời mời đầu tư chứng khoán hoặc đầu tư bất kỳ sản phẩm tài chính nào.

  • Dữ liệu tài chính, chứng khoán của Trung tâm Phân tích trên trang web TVSI do đơn vị thứ ba cung cấp là StoxPlus.StoxPlus là đơn vị của Việt nam cung cấp thông tin tài chính cập nhật và dữ liệu thị trường cho các tổ chức kinh doanh, các nhà đầu tư cá nhân hay chuyên nghiệp. Mặc dù TVSI đã cố gắng áp dụng mọi biện pháp để đạt được sự chính xác và tin cậy của số liệu và thông tin, nhưng TVSI không cam kết hay bảo đảm cho vấn đề này.

  • Trang web TVSI có thể cung cấp những đường liên kết tới các trang web khác của bên thứ ba nhằm mục đích đem lại sự tiện lợi cho người sử dụng.Do đó, TVSI không bảo đảm bất kỳ điều gì liên quan đến nội dung của trang web của bên thứ ba. Việc TVSI cung cấp đường liên kết tới trang web của bên thứ ba không hàm ý xác thực, cho phép, bảo trợ hay liên kết của TVSI với trang web của bên thứ ba, hoặc người sở hữu hay người cung cấp trang web của bên thứ ba.

  • TVSI không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì đối với việc khách hàng sử dụng các thông tin, dữ liệu trên website TVSI, đồng nghĩa với việc khách hàng chấp nhận mọi rủi ro phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng các dữ liệu trên website TVSI.TVSI sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với những hư hại phát sinh có liên quan hoặc xuất phát từ việc sử dụng hoặc không sử dụng trang web, bao gồm cả những hư hại trực tiếp, gián tiếp như mất hoặc hư hỏng dữ liệu; mất hoặc hư hỏng, trục trặc máy tính…

  • Các Điều khoản trên được áp dụng cho bất kỳ người nào truy cập trang web TVSI.Và khách hàng sử dụng trang web này được mặc nhiên hiểu rằng đã đọc, hiểu rõ và tự nguyện đồng ý với những điều khoản được đặt ra.