Thông báo mã chứng khoán không đủ điều kiện làm TSĐB tại TVSI

icon folderTin TVSI
icon clock31/05/2023

Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

TVSI trân trọng thông báo kể từ ngày 31/05/2023, TVSI đưa ra khỏi danh sách chứng khoán làm TSĐB, chi tiết như bảng dưới:

MCK

Tên

Lý do

HSG

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSX)

Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất 06 tháng ( Niên độ tài chính 2022-2023) là số âm

 

Chi tiết tỷ lệ Quý Khách hàng vui lòng xem trong tài khoản và các công cụ đặt lệnh của TVSI hoặc liên hệ với TTCSKH 19001885.

Trân trọng./.Bài viết liên quan