Thông báo mã chứng khoán không đủ điều kiện làm TSĐB tại TVSI

icon folderTin TVSI
icon clock31/08/2023

Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

TVSI trân trọng thông báo kể từ ngày 05/09/2023, TVSI đưa ra khỏi danh sách chứng khoán làm TSĐB, chi tiết như bảng dưới:

MCK

Tên

Lý do

DRH

Công ty Cổ phần DRH Holdings

Lợi nhuận sau thuế trên BCTC Tổng hợp soát xét bán niên năm 2023 là số âm

DXS

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh

Lợi nhuận sau thuế trên BCTC Tổng hợp soát xét bán niên năm 2023 là số âm

TDC

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương

Lợi nhuận sau thuế trên BCTC Tổng hợp soát xét bán niên năm 2023 là số âm

 

Chi tiết tỷ lệ Quý Khách hàng vui lòng xem trong tài khoản và các công cụ đặt lệnh của TVSI hoặc liên hệ với TTCSKH 19001885.

Trân trọng./.

 Bài viết liên quan