Thông báo mã chứng khoán không đủ điều kiện làm TSĐB tại TVSI

05/09/2023

Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

TVSI trân trọng thông báo kể từ ngày 06/09/2023, TVSI đưa ra khỏi danh sách chứng khoán làm TSĐB, chi tiết như bảng dưới:

MCK

Tên

Lý do

DDG

Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất Nhập khẩu Đông Dương

Lợi nhuận sau thuế trên BCTC Tổng hợp soát xét bán niên năm 2023 là số âm

 

Chi tiết tỷ lệ Quý Khách hàng vui lòng xem trong tài khoản và các công cụ đặt lệnh của TVSI hoặc liên hệ với TTCSKH 19001885.

Trân trọng./.