Thông báo mã chứng khoán không đủ điều kiện làm TSĐB tại TVSI

07/09/2023

Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

TVSI trân trọng thông báo kể từ ngày 08/09/2023, TVSI đưa ra khỏi danh sách chứng khoán làm TSĐB, chi tiết như bảng dưới:

MCK

Tên

Lý do

DVG

Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG (HNX)

BCTC hợp nhất bán niên soát xét năm 2023 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

 

Chi tiết tỷ lệ Quý Khách hàng vui lòng xem trong tài khoản và các công cụ đặt lệnh của TVSI hoặc liên hệ với TTCSKH 19001885.

Trân trọng./.