Thông báo mã chứng khoán không đủ điều kiện làm TSĐB tại TVSI

11/09/2023

Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

TVSI trân trọng thông báo kể từ ngày 12/09/2023, TVSI đưa ra khỏi danh sách chứng khoán làm TSĐB, chi tiết như bảng dưới:

MCK

Tên

Lý do

CKG

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang

Công ty chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã soát xét quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin

 

Chi tiết tỷ lệ Quý Khách hàng vui lòng xem trong tài khoản và các công cụ đặt lệnh của TVSI hoặc liên hệ với TTCSKH 19001885.

Trân trọng./.