Thông báo mã chứng khoán không đủ điều kiện làm TSĐB tại TVSI

14/09/2023

Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

TVSI trân trọng thông báo kể từ ngày 15/09/2023, TVSI đưa ra khỏi danh sách chứng khoán làm TSĐB, chi tiết như bảng dưới:

MCK

Tên

Lý do

TAR

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (HNX)

Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2023 đã được soát xét quá 05 ngày làm việc kể từ ngày  hết hạn công bố thông tin

QCG

Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (HSX)

Lợi nhuận sau thuế trên BCTC Tổng hợp soát xét bán niên năm 2023 là số âm

 

Chi tiết tỷ lệ Quý Khách hàng vui lòng xem trong tài khoản và các công cụ đặt lệnh của TVSI hoặc liên hệ với TTCSKH 19001885.

Trân trọng./.