Thông báo mã cổ phiếu đưa ra khỏi danh mục ký quỹ (DMC)

icon folderTin TVSI
icon clock20/10/2023

Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

TVSI trân trọng thông báo kể từ ngày 23/10/2023, TVSI đưa ra khỏi danh sách chứng khoán làm TSĐB, chi tiết như bảng dưới:

MCK

Tên

Lý do

DMC

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO

Công ty nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế

 

Chi tiết tỷ lệ Quý Khách hàng vui lòng xem trong tài khoản và các công cụ đặt lệnh của TVSI hoặc liên hệ với TTCSKH 19001885.

Trân trọng./.Bài viết liên quan