Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần Công ty TNHH MTV Du lịch thương mại Kỳ Hòa đầu tư tại Công ty CP Chứng khoán SaigonBank Berjaya

05/01/2024

 

THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN CỦA

CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA

   Căn cứ Nghị quyết số 09-NQ/HĐTV.KH.2023 ngày 29/12/2023 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Thương mại Kỳ Hòa về phê duyệt phương án chuyển nhượng chào bán cạnh tranh cổ phần Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Thương mại Kỳ Hòa đầu tư tại Công ty cổ phần Chứng khoán SaigonBank Berjaya, Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kỳ Hòa xin thông báo về việc chào bán cạnh tranh cổ phần như sau:

 1. Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA (CÔNG TY KỲ HÒA)

 Địa chỉ: 238 đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

 Điện thoại: 028.38.658.154                          Fax: 028.38.655.333

2. Doanh nghiệp có vốn chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (SBBS)

 Địa chỉ: Lầu 9, Savico Invest Office, 66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM

 Điện thoại: 028.39.143.399                         Số fax: 028.39.143.388

 Lĩnh vực kinh doanh chính: Hoạt động về lĩnh vực chứng khoán

 Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng

3. Điều kiện tham gia: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Du lịch Thượng mại Kỳ Hòa đầu tư tại CTCP Chứng khoán SaiGonBank Beraya.

4. Tổ chức tư vần: Công ty Cổ phần chứng khoán Funan

5. Cổ phần chào bán:

    Phương thức chào bán cổ phần:  Chào bán cạnh tranh công khai

 Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông

 Tổng số lượng cổ phần chào bán cạnh tranh : 4.000.000 cổ phần (tương đương 13,33% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành)

 Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần                             - Số lượng cổ phần mua tối thiểu : 100 cổ phần

 Giá khởi điểm : 10.200 đồng/cổ phần                    - Số lượng mua tối đa: 4.000.000 cổ phần

 6. Thời gian nhận đăng ký tham dự đấu giá và đặt cọc: Từ ngày 05/01/2024 đến 16h00 ngày 16/01/2024 tại Công ty CP Chứng khoán Tân Việt.

TP. HỒ CHÍ MINH: Tầng 3, 66 Phó Đức Chính, Nguyễn Thái Bình, Q.1, HCM

TP. HÀ NỘI: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Q Hoàn Kiếm, HN

  8. Thời gian nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: Chậm nhất 15h00 ngày 22/01/2024 tại các Đại lý chào bán cạnh tranh

  9. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi chào bán cạnh tranh:

 - Thời gian tổ chức chào bán cạnh tranh: 09h00 ngày 24/01/2024.

 - Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Số 16 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

 10. Thời gian thanh toán mua cổ phần tại các đại lý chào bán cạnh tranh: từ ngày 25/01/2024 đến ngày 31/01/2024.

 11. Thời gian hoàn trả tiền cọc: từ ngày 25/01/2024 đến ngày 31/01/2024 .

 12. Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và cuộc đấu giá tham khảo tại các địa điểm đăng ký theo Quy chế đấu giá do Sở Giao dich chứng khoán TP.HCM ban hành và website: http://www.hsx.vn, http://www.kyhoahotel.com.vn, www. https://sbbs.com.vn, và www.tvsi.com.vn