Thông báo Danh mục ký quỹ áp dụng từ ngày 09.01.2024

icon folderTin TVSI
icon clock08/01/2024

Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

TVSI trân trọng thông báo danh sách các mã chứng khoán cho vay giao dịch ký quỹ tại TVSI.

Tỷ lệ ký quỹ Quý NĐT vui lòng xem trong tài khoản và các công cụ đặt lệnh của TVSI hoặc liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng 19001885.

Danh sách này áp dụng từ ngày 09/01/2024 cho tới khi TVSI có thông báo tiếp theo.

TVSIBài viết liên quan