THÔNG BÁO CHÀO BÁN THEO LÔ CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ

26/01/2024

THÔNG BÁO CHÀO BÁN THEO LÔ CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM ĐẦU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN

THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ

 

 

1.     Tổ chức chào bán

Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH (EVNSPC)

Địa chỉ: 72 Hai Trưng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84 028) 3822 1605         Fax: (84 028) 3822 1751 - 3939 0138           Website: evnspc.vn

 

 

 

2.     Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán

Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Địa chỉ: Số 02C Trần Hưng Đạo, Phường 1, Tp. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam Số điện thoại: 057. 3811456Số fax:                  057. 3811455                                                                 Website: sbh.vn

Vốn điều lệ: 1.242.250.000.000 đồng

Giấy chứng nhận đăng doanh nghiệp số doanh nghiệp 4400415302 do Sở Kế hoạch Đầu Tỉnh Phú Yên cấp lần đầu ngày 28/12/2007, cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 30/06/2023.

3.     Phương án chào bán cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ ra công chúng

- Tên cổ phiếu chào bán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

- cổ phiếu

SBH (Sàn giao dịch: Upcom)

- Loại cổ phiếu chào bán

Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Số lô cổ phiếu chào bán

01 lô

- Số lượng cổ phiếu của 01 lô

8.960.000 cổ phiếu

- Tỷ lệ cổ phiếu chào bán trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành

 

7,21%

- Giá khởi điểm một cổ phiếu

116.534 đồng/cổ phiếu

- Giá khởi điểm cả lô cổ phiếu

1.044.144.640.000 đồng /01 cổ phiếu

- Phương thức phân phối:

Đấu giá công khai theo tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

4.     Thời gian nhận đăng mua:

Từ ngày 26/01/2024 đến 16/02/2024 tại Công ty CP Chứng khoán Tân Việt.

TP. HỒ CHÍ MINH: Tầng 3, 66 Phó Đức Chính, Nguyễn Thái Bình, Q.1, HCM

TP. HÀ NỘI: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Q Hoàn Kiếm, HN

5.     Thời gian nhà đầu tư nộp phiếu tham dự đấu giá

Chậm nhất 15h00 ngày 22/02/2024 tại Công ty CP Chứng khoán Tân Việt.

TP. HỒ CHÍ MINH: Tầng 3, 66 Phó Đức Chính, Nguyễn Thái Bình, Q.1, HCM

TP. HÀ NỘI: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Q Hoàn Kiếm, HN

 

6.     Thời gian tổ chức bán đấu giá:

14h00 ngày 26/02/2024 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 16 Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

7.     Thời gian thanh toán tiền mua cổ phiếu:

Từ ngày 27/02/2024 đến 07/03/2024 theo phương thức, địa điểm quy định cụ thể tại Quy chế bán đấu giá cổ phiếu SBH

8.     Thời gian hoàn trả tiền cọc:

Từ ngày 27/02/2024 đến 04/03/2024

 

Thông tin chi tiết về việc bán đấu giá lô cổ phiếu cùng các tài liệu Giấy Chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng, Bản cáo bạch, Quy chế đấu giá tham khảo tại các website: evnspc.vn; sbh.vn; hsx.vn; tvsi.com.vn cùng các website, địa chỉ quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phiếu SBH được tổ chức

tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.