THÔNG BÁO CHÀO BÁN THEO LÔ CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG

26/01/2024

THÔNG BÁO CHÀO BÁN THEO LÔ CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM ĐẦU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN

THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG

 

 

1.     Tổ chức chào bán

Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH (EVNSPC)

Địa chỉ: 72 Hai Trưng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84 028) 3822 1605         Fax: (84 028) 3822 1751 - 3939 0138           Website: evnspc.vn

 

2.     Tổ chức ủy quyền thực hiện việc chào bán

Công ty cổ phần vấn Xây dựng điện 3 (PECC3)

Địa chỉ: 32 Đường Ngô Thời Nhiệm, Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84) 2822211169            Fax: (+84) 2839307938                                Website: pecc3.com.vn

 

 

 

3.     Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán

Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung

Địa chỉ: Khu công nghiệp Đà Nẵng, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng

Số điện thoại: 0236. 2210571              Fax: 0236. 3935960                                                                 Website: chp.vn Vốn điều lệ: 1.469.126.680.000 đồng

Giấy chứng nhận đăng doanh nghiệp số doanh nghiệp 0400477830 do Sở Kế hoạch Đầu Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 13/12/2004, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 24/04/2023.

4.     Phương án chào bán cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung ra công chúng

- Tên cổ phiếu chào bán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung

- cổ phiếu

CHP (Sàn giao dịch: HSX)

- Loại cổ phiếu chào bán

Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Số lô cổ phiếu chào bán

01 lô

 

- Số lượng cổ phiếu của 01 lô

33.799.377 cổ phiếu (trong đó Tổng Công ty Điện lực Miền Nam chào bán: 33.745.998 cổ phiếu Công ty Cổ phần vấn Xây dựng điện 3 ủy quyền chào bán: 53.379 cổ phiếu)

- Tỷ lệ cổ phiếu chào bán trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành

23,01%

- Giá khởi điểm một cổ phiếu

73.115 đồng/cổ phiếu

- Giá khởi điểm cả lô cổ phiếu

2.471.241.449.355 đồng/01 cổ phiếu

- Phương thức phân phối:

Đấu giá công khai theo tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

 

5.     Thời gian nhận đăng mua:

Từ ngày 26/01/2024 đến 16/02/2024 tại CP Chứng khoán Tân Việt.

TP. HỒ CHÍ MINH: Tầng 3, 66 Phó Đức Chính, Nguyễn Thái Bình, Q.1, HCM

TP. HÀ NỘI: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Q Hoàn Kiếm, HN

6.     Thời gian nhà đầu tư nộp phiếu tham dự đấu giá

Chậm nhất 15h00 ngày 22/02/2024 tại CP Chứng khoán Tân Việt.

TP. HỒ CHÍ MINH: Tầng 3, 66 Phó Đức Chính, Nguyễn Thái Bình, Q.1, HCM

TP. HÀ NỘI: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Q Hoàn Kiếm, HN

 

7.     Thời gian tổ chức bán đấu giá:

09h00 ngày 26/02/2024 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 16 Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

8.     Thời gian thanh toán tiền mua lô cổ phiếu:

Từ ngày 27/02/2024 đến 07/03/2024 theo phương thức, địa điểm quy định cụ thể tại Quy chế bán đấu giá cổ phiếu CHP

9.     Thời gian hoàn trả tiền cọc:

Từ ngày 27/02/2024 đến 04/03/2024

Thông tin chi tiết về việc bán đấu giá lô cổ phiếu cùng các tài liệu Giấy Chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng, Bản cáo bạch, Quy chế đấu giá tham khảo tại các website: evnspc.vn; pecc3.com.vn; chp.vn; hsx.vn; tvsi.com.vn cùng các website, địa chỉ quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phiếu CHP được tổ chức tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.