Thông báo đưa mã chứng khoán ra khỏi Danh mục ký quỹ tại TVSI

icon folderTin TVSI
icon clock01/04/2024

TVSI trân trọng thông báo: từ ngày 02/04/2024, TVSI đưa các mã chứng khoán HOM, DQC ra khỏi Danh mục ký quỹ tại TVSI. Chi tiết như sau:

Mã CK

Tên

Lý do

HOM

Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai

Lợi nhuận sau thuế 2023 tại Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty là số âm; chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo.

DQC

Công ty cổ phần tập đoàn
Điện Quang

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC Hợp nhất kiểm toán năm 2023 là số âm.

Quý NĐT cần thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem trong tài khoản, các công cụ đặt lệnh của TVSI, liên hệ với Chuyên viên chăm sóc tài khoản, hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng 1900 1885 để được hỗ trợ.

Trân trọng.

 Bài viết liên quan