Thông báo đưa mã chứng khoán ra khỏi Danh mục ký quỹ tại TVSI

icon folderTin TVSI
icon clock02/04/2024

TVSI trân trọng thông báo: từ ngày 03/04/2024, TVSI đưa các mã chứng khoán CRE, FCN, FIT, PTB ra khỏi Danh mục ký quỹ tại TVSI. Chi tiết như sau:

Mã CK

Tên

Lý do

CRE

Công ty Cổ phần BĐS Thế Kỷ

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 được kiểm toán có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

FCN

Công ty Cổ phần FECON

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC Hợp nhất kiểm toán năm 2023 là số âm.

FIT

Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC Hợp nhất kiểm toán năm 2023 là số âm.

PTB

Công ty Cổ phần Phú Tài

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 được kiểm toán có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

Quý NĐT cần thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem trong tài khoản, các công cụ đặt lệnh của TVSI, liên hệ với Chuyên viên chăm sóc tài khoản, hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng 1900 1885 để được hỗ trợ.

Trân trọng.Bài viết liên quan