TVSI thông báo đóng giao dịch phái sinh

icon folderTin TVSI
icon clock09/07/2024

Kính gửi Quý nhà đầu tư,

Thực hiện chiến lược tập trung chuyên sâu vào các mảng kinh doanh cốt lõi, từ ngày 05/08/2022, TVSI đã DỪNG dịch vụ GIAO DỊCH PHÁI SINH. ( link công bố )

TVSI đã hoàn tất hồ sơ theo quy định và được được Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam chấp thuận từ ngày 15/7/2024  (link công bố).

Thông tin chi tiết, Quý NĐT vui lòng liên hệ Chuyên viên chăm sóc tài khoản, Trung tâm DVKH 1900 1885, hoặc email contact@tvsi.com.vn để được trợ giúp.

Cảm ơn NĐT đã đồng hành và sử dụng dịch vụ của TVSI.

Trân trọng.

TVSIBài viết liên quan