Cổ phiếu loại ra khỏi DMKQ GMC

icon folderTin TVSI
icon clock06/04/2023

Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

TVSI trân trọng thông báo kể từ ngày 06/04/2023, TVSI đưa ra khỏi danh sách chứng khoán làm TSĐB, chi tiết như bảng dưới:

MCK

Tên

Lý do

GMC

Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn (HSX)

Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ trên BCTC hợp nhất sau kiểm toán là số âm

 

Chi tiết tỷ lệ Quý Khách hàng vui lòng xem trong tài khoản và các công cụ đặt lệnh của TVSI hoặc liên hệ với TTCSKH 19001885.

Trân trọng./.Bài viết liên quan