Danh sách 09 Cổ phiếu ra khỏi DMKQ ngày 12/04/2023 NVL, VJC, HBC, LDG...

icon folderTin TVSI
icon clock11/04/2023

Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

TVSI trân trọng thông báo kể từ ngày 12/04/2023, TVSI đưa ra khỏi danh sách chứng khoán làm TSĐB, chi tiết như bảng dưới:

MCK

Tên

Lý do

EVG

Công ty Cổ phần Tập đoàn EVERLAND (HSX)

Công ty chậm công bố thông tin BTTC 2022 đã kiểm toán chậm 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin

HBC

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HSX)

Công ty chậm công bố thông tin BTTC 2022 đã kiểm toán chậm 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin

HPX

Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (HSX)

Công ty chậm công bố thông tin BTTC 2022 đã kiểm toán chậm 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin

LDG

Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (HSX)

Công ty chậm công bố thông tin BTTC 2022 đã kiểm toán chậm 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin

NVL

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Đĩa ốc NOVA (HSX)

Công ty chậm công bố thông tin BTTC 2022 đã kiểm toán chậm 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin

PLP

Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (HSX)

Công ty chậm công bố thông tin BTTC 2022 đã kiểm toán chậm 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin

TTB

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (HSX)

Công ty chậm công bố thông tin BTTC 2022 đã kiểm toán chậm 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin

TVB

Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (HSX)

Công ty chậm công bố thông tin BTTC 2022 đã kiểm toán chậm 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin

VJC

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (HSX)

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BTTC hợp nhất kiểm toán 2022 là số âm

 

Chi tiết tỷ lệ Quý Khách hàng vui lòng xem trong tài khoản và các công cụ đặt lệnh của TVSI hoặc liên hệ với TTCSKH 19001885.

Trân trọng./.

 Bài viết liên quan