Thông báo hủy đăng ký chứng khoán GTH

icon folderTin TVSI
icon clock12/04/2023

Theo thông báo của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc hủy đăng ký mã chứng khoán GTH (Cổ phiếu CTCP Xây dựng-Giao thông Thừa Thiên Huế).

 Lý do hủy đăng ký: Công ty cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế hủy tư cách công ty đại chúng.

 Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 13/04/2023

 Phòng Dịch vụ Chứng khoán sẽ thực hiện rút toàn bộ số chứng khoán GTH ra khỏi tài khoản của nhà đầu tư từ ngày 13/04/2023.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, Anh/Chị vui lòng tra cứu tại:    https://vsd.vn/vi/ad/157729Bài viết liên quan