Thông báo hủy đăng ký chứng khoán PDT

icon folderTin TVSI
icon clock17/04/2023

Theo thông báo của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc hủy đăng ký mã chứng khoán PDT (Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp).

 Lý do hủy đăng ký: Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp là doanh nghiệp cổ phần hóa không phải là công ty đại chúng đã huỷ đăng ký giao dịch chứng khoán và có yêu cầu hủy đăng ký chứng khoán tại VSD.

 Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 18/04/2023

 Phòng Dịch vụ Chứng khoán sẽ thực hiện rút toàn bộ số chứng khoán PDT ra khỏi tài khoản của nhà đầu tư từ ngày 18/04/2023.

 Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng tra cứu tại:    https://vsd.vn/vi/ad/157955Bài viết liên quan