Thông báo mã chứng khoán không đủ điều kiện chứng khoán được làm TSĐB tại TVSI

icon folderTin TVSI
icon clock14/02/2023

Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

TVSI trân trọng thông báo kể từ ngày 14/02/2023, TVSI đưa danh sách chứng khoán ra khỏi danh sách làm TSĐB, chi tiết như bảng dưới:

MCK

Tên

Lý do

VCA

Công ty CP Thép VICASA- VNS STEEL

Lợi nhuận sau thuế trên BCTC Kiểm toán 2022 là số âm

Chi tiết tỷ lệ Quý Khách hàng vui lòng xem trong tài khoản và các công cụ đặt lệnh của TVSI hoặc liên hệ với TTCSKH 19001885.Bài viết liên quan