Hướng dẫn đặt lệnh

Bước 1: Điền đầy đủ thông tin và ký vào Phiếu lệnh tại sàn giao dịch
Bước 2: Chuyển Phiếu lệnh cho cán bộ môi giới
Bước 3: Nhận lại liên 2 của Phiếu lệnh từ cán bộ môi giới
Bước 1: Truy cập vào địa chỉ https://itrade-home.tvsi.com.vn
Bước 2: Nhập Tên truy cập và Mật khẩu truy cập
Bước 3: Để thực hiện giao dịch, khách hàng điền đầy đủ thông tin lệnh đặt và mật khẩu đặt lệnh (PIN)
Bước 4: Gửi lệnh
Bước 5: Thông tin tham khảo: Hướng dẫn chi tiết sử dụng iTrade home
Bước 1: Chạy phần mềm ITRADE_TVSI đã cài đặt trên máy tính
Bước 2: Chọn URL: iTrade Pro. Ấn ok
Bước 3: Nhập Tên truy cập và Mật khẩu truy cập.
Bước 4: Để thực hiện giao dịch, khách hàng điền đầy đủ thông tin lệnh đặt và mật khẩu đặt lệnh (PIN)
Bước 5: Gửi lệnh.
Thông tin tham khảo: Hướng dẫn chi tiết sử dụng iTrade Pro
Bước 1: Chạy ứng dụng TVSI Mobile đã cài đặt trên Điện thoại/iPad
Bước 2: Nhập Tên truy cập và Mật khẩu truy cập.
Bước 3: Để thực hiện giao dịch, khách hàng điền đầy đủ thông tin lệnh đặt và mật khẩu đặt lệnh (PIN)
Bước 4: Gửi lệnh.
Thông tin tham khảo:
- Hướng dẫn chi tiết sử dụng TVSI Mobile phiên bản iPad/iPhone/Android
- Tải ứng dụng TVSI dành cho thiết bị iOS/Android
Bước 1: Quý khách sử dụng số điện thoại đã đăng kí với TVSI gọi đến số tổng đài 19001885
Bước 2: Cung cấp thông tin theo thứ tự cho nhân viên Contact Center để đặt lệnh
  • Số tài khoản
  • Tên chủ tài khoản
  • Loại lệnh (mua, bán, hủy, sửa)
  • Mã chứng khoán
  • Số lượng chứng khoán giao dịch
  • Mức giá