HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

- Quy định chung:
- Hồ sơ cần chuẩn bị mở tài khoản với khách hàng cá nhân: Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước
- Hồ sơ cần chuẩn bị mở tài khoản với khách hàng tổ chức:
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép hoạt động, Quyết định thành lập hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương
 • Quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Kế toán trưởng hoặc Giám đốc Tài chính
 • Nghị quyết của HĐQT ủy quyền cho người được ủy quyền đứng tên chủ tài khoản (đối với công ty cổ phần)
 • Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của Đại diện pháp luật
 • Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của Người được ủy quyền (nếu có)
- Nộp tiền:
o Hình thức nộp tiền:
 • Chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản chứng khoán phái sinh
 • Chuyển tiền nội bộ từ tài khoản Cơ sở/Margin
o Nội dung nộp tiền:
 • Nộp tiền vào TK CKPS tại TVSI: Chuyển tiền cho [tên khách hàng], số tài khoản xxxxxx8
- Rút tiền:
o Chuyển tiền từ tài khoản phái sinh sang tài khoản cơ sở
o Rút tiền : Phải thực hiện rút ký quỹ về TK PS tại TVSI sau đó mới rút về được tài khoản ngân hàng.
- Mức ký quỹ ban đầu (IM): Đây là số tiền yêu cầu ký quỹ đối với số vị thế đang nắm giữ.
Mức ký quỹ ban đầu được xác định bởi công thức
 • IM = Tỷ lệ ký quỹ ban đầu x Số hợp đồng mở x Số nhân hợp đồng x Giá TT
Trong đó:
 • Tỷ lệ ký quỹ ban đầu do TVSI quy định và có thể thay đổi theo từng thời kỳ
 • Số nhân hợp đồng theo quy định là 100.000 VNĐ
 • Giá TT là giá khớp lệnh giao dịch HĐTL giữa các NĐT thông qua hệ thống giao dịch của SGDCK
Ví dụ: Quý khách đặt mua 5 HĐTL tháng 10 (VN30F1910) hiện tại là 913 điểm.
 • Mức ký quỹ ban đầu là: IM = 16,5% x 5 x 100.000 x 913 = 75.322.500 (VNĐ)
- Các ngưỡng cảnh báo sử dụng tài sản ký quỹ:
STT Ngưỡng cảnh báo Quy định
1 Mức an toàn Nhà đầu tư sẽ được giao dịch chứng khoán phái sinh tối đa cho tới khi tài khoản ở mức an toàn này.
1 Mức cảnh báo Giá trị ký quỹ duy trì yêu cầu vượt quá giá trị ký quỹ hợp lệ hiện tại.
TVSI sẽ gửi thông báo yêu cầu khách hàng phải bổ sung tài sản hoặc giảm bớt vị thế để về thoát Mức cảnh báo.
2 Mức xử lý Giá trị ký quỹ bắt buộc vượt giá trị ký quỹ hợp lệ hiện tại.
TVSI sẽ tiến hành giảm bớt vị thế trên tài khoản của khách hàng để thoát khỏi Mức cảnh báo.