Mã Chứng Khoán   Tin tức  
Thông tin cơ bản
Họ và tên *
Ngày sinh *
Giới tính * 
Số chứng minh thư * 
Ngày cấp *
Nơi cấp * 
Số điện thoại *
Email 
Địa chỉ *
Chi nhánh giao dịch *
Mã nhân viên chăm sóc tài khoản
Yêu cầu thêm


1. Khách hàng là công dân Hoa Kỳ hoặc đối tượng cư trú tại Hoa Kỳ. !

2. Khách hàng có nơi sinh tại Hoa Kỳ.

3. Khách hàng có địa chỉ nhân thư hoặc địa chỉ lưu ký tại Hoa Kỳ.

4. Khách hàng có số điện thoại liên lạc tại Hoa Kỳ.

5. Khách hàng có lệnh định kỳ chuyển khoản vào một tài khoản mở tại Hoa Kỳ hay nhận chỉ thị thường xuyên từ một địa chỉ tại Hoa Kỳ.

6. Khách hàng có giấy ủy quyền hoặc đơn ủy quyền ký còn hiệu lực cấp cho một đối tượng có địa chỉ tại Hoa Kỳ liên quan tới tài khoản của Khách hàng.

7. Khách hàng có sử dụng địa chỉ nhận thư hộ hoặc giữ thư tại Hoa Kỳ.

 
Ký tự bảo mật (*):
Chú ý:
    - Những thông bạn điền dưới đây sẽ được bảo mật
  • - Quý khách điền đầy đủ thông tin bắt buộc vào các ô đánh dấu(*).
  • - Vui lòng kiểm tra lại thông tin trước khi hoàn tất.
  • - TVSI sẽ liên lạc lại với Quý khách hàng theo thông tin đăng ký ở trên. TVSI không chịu trách nhiệm nếu thông tin kê khai không chính xác.