Ông Nguyễn Việt Cường
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Tổng Giám đốc
- Thạc sỹ QTKD – ĐH KTQD Hà Nội.
- Kỹ sư Tin học – ĐH Tổng hợp Sofia, Bulgari

- 2022: Tổng Giám đốc – CTCP Chứng khoán Tân Việt
- 2007: Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Tân Việt
- 1997: Phó Giám đốc Trung tâm Tin học Ngân hàng Ngoại Thương
Ông Lê Thanh Tùng
Phó Tổng Giám đốc
Thành viên HĐQT
- Thạc sỹ QTKD- Chương Trình Cao học Việt – Bỉ
- Cử nhân Tài chính Ngân hàng – HV Ngân hàng

- 2016: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.
- 2008: Giám đốc tài chính - Kế toán Trưởng Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.
- 2007: Phó phòng Tài chính kế toán - Ngân hàng Vietcombank
- 2005: Trưởng phòng Tài chính Kế toán Ngân hàng Vietcombank – CN. Vĩnh Phúc.
- 2001: Kiểm soát viên P. Thanh toán Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam.
Ông Trần Việt Đức
Thành viên HĐQT
- Chuyên gia quản trị – Đại học Harvard – Hoa kỳ
- Thạc sỹ Quản trị kinh doanh – Đại học Texas, Arlington – Hoa Kỳ
- Cử nhân Luật kinh doanh – Đại học Xã hội và Nhân văn
- Cử nhân Quản trị Kinh doanh – Đại học Kinh tế Quốc dân

- 2004: Giám đốc Quỹ đầu tư IDG Ventures Vietnam
- 2001: Phó Giám đốc Công ty Kiểm toán Việt Nam
- 1998: Trợ giảng Đại học Texas, Arlington – Hoa Kỳ
- 1996: Kiểm toán viên Công ty Deloitte & Touch – Hoa Kỳ
- 1992: Phó phòng Công ty Kiểm toán Việt Nam
Bùi Thị Thanh Hiền
Thành viên HĐQT
Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng
- Cử nhân Kế toán Kiểm toán – Đại học Kinh tế Quốc dân
- Cử nhân Luật kinh tế - Đại học Luật Hà Nội

- 05/2019: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
- 2018: Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
- 05/2017: Kế toán trưởng Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
- 01/2017: Trưởng phòng Kế toán Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
- 2013: Phó Phòng Kế toán Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
Ông Tạ Minh Phương
Phó Tổng Giám đốc
- Thạc sỹ Quản trị kinh doanh – Chương trình Cao học Pháp – Việt (CFVG) – Đại học Kinh tế Quốc dân
- Kỹ sư tin học – Đại học Bách Khoa Hà Nội

- 01/2019: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
- 01/2017: Giám đốc Vận hành Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
- 2010: Trưởng phòng Công nghệ thông tin Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
- 2008: Phó phòng Công nghệ thông tin Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
Trần Thị Cẩm Hạnh
Giám đốc Môi giới khách hàng cá nhân
- Thạc sỹ Quản trị kinh doanh – Viện Quản trị kinh doanh FSB, đại học FPT
- Cử nhân ngoại giao – Học Viện Ngoại Giao
- Kỹ thuật viên Công nghệ thông tin – Đại học công nghệ Hồ Chí Minh

- 2021: Giám đốc Môi giới khách hàng cá nhân Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
- 2018: Giám đốc Môi giới Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
- 2016: Trợ lý Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
- 2012: Trưởng phòng Môi giới và phát triển sản phẩm Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
- 2010: Phó phòng Môi giới và phát triển sản phẩm Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
Ông Nguyễn Trung Du
Giám đốc Dịch vụ đầu tư và quản lý tài sản
- Cử nhân Quản trị kinh doanh – Đại học Ngoại Thương Hà Nội

- 2021: Giám đốc Dịch vụ đầu tư & Quản lý tài sản Công ty CP chứng khoán Tân Việt
- 2019: Giám đốc Dịch vụ đầu tư Công ty CP chứng khoán VNDirect
- 2018: Giám đốc Dịch vụ chứng khoán Công ty CP chứng khoán VNDirect
- 2017: Giám đốc Môi giới vùng Công ty CP chứng khoán HSC
- 2013: Giám đốc Môi giới tư vấn Công ty CP chứng khoán VNDirect
- 2012: Giám đốc kinh doanh mảng Môi giới Công ty CP chứng khoán VNDirect
- 2010: Trưởng phòng Môi giới Công ty CP chứng khoán VNDirect
- 2009: Trưởng phòng Nghiệp vụ Công ty CP chứng khoán VNDirect
Phạm Thị Lan Ngọc
Giám đốc Kinh doanh trái phiếu
- Cử nhân Tài chính ngân hàng – Học viện Tài chính

- 2021: Giám đốc Kinh doanh trái phiếu Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
- 2019: Trưởng phòng Kinh doanh trái phiếu Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
- 2017: Trưởng phòng Kinh doanh nguồn vốn Công ty CP Tập đoàn Quản lý quỹ Trí Việt
- 2014: Phó phòng Nguồn vốn Công ty cổ phần Chứng khoán SHS
- 2009: Tổ trưởng Tổ phê duyệt tín dụng thẻ Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Nguyễn Bích Vân
Giám đốc Nhân sự
- Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia HN
- Cử nhân Ngoại ngữ (Tiếng Anh) - Đại học Ngoại ngữ Hà Nội

- 2021: Giám đốc Nhân sự Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
- 2018: Trưởng phòng Nhân sự Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
- 2012: Giám đốc điều hành Công ty CP Chứng khoán Trí Việt
- 2010: Phó Ban Chính sách và quản lý nhân sự Tập đoàn VinGroup
- 2002: Trưởng phòng Nhân sự Tập đoàn Tài chính IGS (Mỹ) – VPĐD Việt Nam
Nguyễn Bích Ngọc
Giám đốc Nghiệp vụ
- Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Đại học Ngoại thương
- Cử nhân Kế toán Kiểm toán - Đại học Kinh tế TP HCM

- 2021: Giám đốc Khối Vận hành Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
- 2019: Giám đốc Khối Dịch vụ tài chính Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
- 2015: Trưởng phòng Dịch vụ tài chính Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
- 2011: Trưởng phòng Dịch vụ chứng khoán Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
- 2009: Phó phòng Dịch vụ chứng khoán Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
- 2008: Trưởng phòng giao dịch Láng Hạ Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
Ông Lê Đắc An
Giám đốc Quản trị rủi ro
- Thạc sỹ Kinh tế - Đại học Ngoại thương

- 2021: Giám đốc Quản trị rủi ro Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
Thành viên HĐQT Công ty quản lý quỹ Tân Việt
- 2015: Trưởng phòng Quản trị rủi ro Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
- 2010: Trưởng phòng Đầu tư Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
- 2006: Phó trưởng phòng Đầu tư Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam