Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt (TVSI) được thành lập ngày 28/12/2006 với số vốn điều lệ ban đầu 55 tỷ đồng. Sau 15 năm hoạt động và phát triển, TVSI đã nâng vốn điều lệ lên 2.639 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô vốn. Trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh của mình, trải qua nhiều sự biến động của thị trường chứng khoán, TVSI vẫn đứng vững và phát triển liên tục với kết quả hoạt động lãi 15 năm liền từ khi thành lập. TVSI được biết đến là một trong những công ty chứng khoán đầu tiên triển khai giao dịch chứng khoán trực tuyến.

Giải thưởng
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY QUA CÁC CON SỐ