STT Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Số lượng Ngày hết hạn
1 Chuyên viên Môi giới và Phát triển thị trường Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quy Nhơn 20 Cả năm
2 Chuyên viên phát triển phần mềm Hà Nội 10 25/09/2021
3 Chuyên viên phát triển ứng dụng mobile Hà Nội 05 25/09/2021
4 Nhân viên vận hành trái phiếu Hà Nội 04 25/09/2021
5 Chuyên viên Phát triển sản phẩm Hà Nội 01 25/09/2021
6 Nhân viên Dịch vụ chứng khoán Hà Nội 04 25/09/2021
7 Cộng tác viên Môi giới và Phát triển thị trường Đà Nẵng 10 Cả năm
8 Nhân viên kế toán nội bộ Hà Nội 01 25/09/2021
9 Chuyên viên Kiểm soát nội bộ Hà Nội 01 25/09/2021
10 Chuyên viên cao cấp dịch vụ chứng khoán(25-34 tuổi) Hà Nội 01 25/09/2021
11 Trưởng nhóm Kiểm soát chất lượng dịch vụ Hà Nội 01 25/09/2021
12 Chuyên viên Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm (Hệ thống) Hà Nội 04 25/09/2021