STT Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Số lượng Ngày hết hạn
1 Chuyên viên môi giới và phát triển thị trường Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quy Nhơn 20 Cả năm
2 Chuyên viên phát triển phần mềm Hà Nội 10 15/05/2022
3 Chuyên viên phát triển ứng dụng mobile Hà Nội 01 15/05/2022
4 Nhân viên IT Support Hà Nội 02 15/05/2022
5 Chuyên viên Quản trị mạng Hà Nội 02 15/05/2022
6 Chuyên viên Quản trị hệ thống CNTT Hà Nội 02 15/05/2022
7 Thực tập sinh CNTT Hà Nội 10 Cả năm
8 Chuyên viên Dịch vụ Đầu tư Hồ Chí Minh 08 15/05/2022
9 Chuyên viên Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư Hà Nội 06 15/05/2022
10 Chuyên viên Tư vấn - Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư Hồ Chí Minh 03 15/05/2022
11 Trưởng nhóm Dịch vụ Khách Hàng Hồ Chí Minh 01 15/05/2022
12 Chuyên viên Dịch vụ Chứng khoán Hồ Chí Minh 01 15/05/2022
13 Chuyên viên Truyền thông nội bộ Hà Nội 01 15/05/2022
14 Chuyên viên Sản phẩm Chứng khoán Hà Nội 03 15/05/2022
15 Chuyên viên Phát triển sản phẩm Đầu tư Hà Nội 03 15/05/2022
16 Chuyên viên Phân tích Hà Nội 03 15/05/2022
17 Chuyên viên Đầu tư Hà Nội 01 15/05/2022
18 Nhân viên hỗ trợ Hà Nội 01 15/05/2022
19 Chuyên viên Dịch vụ Tài Chính Hà Nội 02 15/05/2022
20 Thư ký - Trợ lý Ban Điều Hành Hà Nội 02 15/05/2022
21 Nhân viên Vận hành Trái phiếu Hà Nội 05 15/05/2022
22 Nhân viên Hành chính tổng hợp Hà Nội, Hồ Chí Minh 05 15/05/2022
23 Chuyên viên Quản trị Rủi ro Hà Nội 02 15/05/2022
24 Thực tập sinh các phòng ban Hà Nội, Hồ Chí Minh 20 Cả năm
25 Nhân viên Dịch vụ Khách hàng Hà Nội 15 15/05/2022
26 Nhân viên Dịch vụ Khách hàng Hồ Chí Minh,Đà Nẵng 15 15/05/2022
27 Chuyên viên Kiểm soát nội bộ Hà Nội 02 15/05/2022
28 Chuyên viên Nghiên cứu & Phát triển Sản phẩm(Hệ thống) Hà Nội 05 15/05/2022
29 Chuyên viên Dịch vụ Chứng khoán Hà Nội 06 15/05/2022
30 Giao dịch viên Hà Nội 01 15/05/2022
31 Chuyên viên Chính sách Dịch vụ Tài chính Hà Nội 02 15/05/2022
32 Chuyên viên Digital Marketing Hà Nội 01 15/05/2022
33 Nhân viên Dịch vụ Đầu tư Hà Nội 50 15/05/2022
34 Trưởng phòng Dịch vụ Đầu tư Hà Nội 02 15/05/2022
35 Trưởng phòng Pháp chế & Kiểm soát Nội bộ (Sản phẩm Quỹ) Hà Nội 01 15/05/2022