Đại hội cổ đông TVSI 2021: Thông qua phương án tăng vốn lên trên 2.000 tỷ đồng

27/04/2021 15:29:13
Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI) đặt kế hoạch doanh thu 2021 trên 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 290 tỷ đồng.

Ngày 27/4, TVSI tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Tại Đại hội, TVSI trình bày kết quả kinh doanh năm 2020 với những con số ấn tượng, đồng thời định hướng năm 2021 công ty tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tốt & phát triển bền vững.

Trong năm 2020, TVSI đạt 1.481,6 tỷ đồng tổng doanh thu và 292,4 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành lần lượt 315,6% và 176,3% kế hoạch năm. Đóng góp chính cho kết quả này là sự bứt phá và tăng trưởng mạnh của các mảng Môi giới chứng khoán; Đầu tư kinh doanh nguồn vốn; Tư vấn và đại lý phát hành trái phiếu. Cụ thể: Mảng môi giới ghi nhận doanh thu 189,0 tỷ đồng – tăng trưởng 55,2% so với năm 2019; Dịch vụ đầu tư kinh doanh nguồn vốn đạt 718,5 tỷ đồng – tăng 379% so với cùng kỳ; Dịch vụ tư vấn & Đại lý phát hành trái phiếu tăng gấp 4,1 lần năm 2019, đạt 168,6 tỷ đồng.

Như vậy, TVSI có mức tăng trưởng doanh thu trung bình trong 5 năm đạt 60%, và mức tăng trưởng lợi nhuận trung bình 5 năm 2016-2020 là 69%.

 

Năm 2021 với nhiều thách thức từ những ảnh hưởng sâu rộng của đại dịch Covid-19, nhưng với tinh thần “Đổi mới từ chính mình”, ĐHĐCĐ TVSI thống nhất phương án tăng vốn điều lệ lên trên 2.000 tỷ đồng nhằm đáp ứng nhu cầu về vốn cho các hoạt động kinh doanh trong năm & giai đoạn tới, đồng thời, đặt kế hoạch doanh thu 1.042,7 tỷ đồng và 293,1 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Kết thúc chương trình, Đại hội đồng cổ đông TVSI đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Thông qua các báo cáo của HĐQT và Ban Điều hành; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận,…

Ngoài ra, theo báo cáo Kết quả kinh doanh quý I/2021, TVSI đạt 280 tỷ đồng doanh thu, gấp 3,8 lần cùng kỳ năm trước. Trong đó, các mảng kinh doanh cốt lõi đều ghi nhận mức tăng trưởng tốt: Doanh thu dịch vụ môi giới đạt 150,3 tỷ đồng; Dịch vụ tài chính đạt 101,2 tỷ đồng; Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 280,3 tỷ đồng.

Nhờ hoạt động ấn tượng đó, công ty ghi nhận mức lợi nhuận 93,4 tỷ đồng, gấp 3,2 lần cùng kỳ quý I/2020.