TƯ VẤN THỊ TRƯỜNG NỢ

Bên cạnh phát hành cổ phiếu, trái phiếu và các công cụ nợ là kênh huy động vốn không thể thiếu đối với một doanh nghiệp, có tác dụng khuếch đại lợi nhuận thông qua việc sử dụng đòn bẩy. Đội ngũ chuyên gia của TVSI sẽ tìm hiểu cơ cấu vốn hiện tại cũng như nhu cầu sử dụng vốn trong tương lai của doanh nghiệp nhằm tư vấn cơ cấu vốn và các phương án phát hành tối ưu.


Các dịch vụ dẫn vốn thị trường nợ bao gồm:

1. Tư vấn phương án phát hành

TVSI cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng các phương án, thủ tục và yêu cầu pháp lý liên quan đến công cụ chứng khoán nợ.

2. Tư vấn phát hành trái phiếu cơ cấu

Đáp ứng sự phát triển ngày càng cao của thị trường tài chính, TVSI sẽ tư vấn phát hành các sản phẩm trái phiếu cơ cấu như trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu có quyền mua – bán lại, trái phiếu kèm chứng quyền; để các doanh nghiệp có thể cơ cấu lại các khoản nợ, tăng quy mô vốn, hoặc để đầu tư các chương trình, dự án mới.

3. Phân phối sản phẩm trái phiếu

Mạng lưới khách hàng tổ chức đa dạng từ các ngân hàng thương mại đến các công ty bảo hiểm và quỹ đầu tư là nền tảng và lợi thế giúp TVSI phân phối trái phiếu thành công và huy động đủ vốn theo nhu cầu doanh nghiệp.

 

4. Khách hàng tiêu biểu