TƯ VẤN M&A

Có nền tảng quan hệ sâu rộng với một số lượng lớn các doanh nghiệp và nhà đầu tư sau nhiều năm hoạt động trên thị trường chứng khoán, TVSI có thể kết nối giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp, doanh nghiệp và nhà đầu tư; giúp khách hàng tìm được bên đối ứng đáng tin cậy. Đồng thời TVSI hỗ trợ tối đa trong quá trình định giá, xây dựng chiến lược và đàm phán trong các thương vụ M&A, nhằm tạo ra giá trị cộng hưởng cho các bên tham gia.


Các dịch vụ tư vấn M&A bao gồm :

1. Mua bán tài sản

TVSI sẽ kết nối bên mua và bên bán, giúp các bên tìm kiếm đối tác phù hợp và hỗ trợ trong quá trình đàm phán thực hiện thương vụ.

2. Mua bán cổ phần chi phối

TVSI sẽ là cầu nối cho các doanh nghiệp hoặc cá nhân có nhu cầu, đồng thời là đại diện đề xuất và thương thảo các điều kiện hợp lý giúp thương vụ thành công tốt đẹp.

3. Thâu tóm sát nhập

TVSI sẽ góp phần hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động trước, trong và sau khi mua bán sáp nhập bao gồm việc xác định chiến lược và mục tiêu mua bán, khảo sát và làm nghiên cứu chi tiết về doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch mua bán và thương lượng các điều khoản.

4. Khách hàng tiêu biểu