Sản phẩm “Giao dịch trái phiếu TVSI trực tuyến” là tiện ích cho phép khách hàng dễ dàng tiếp cận, quản lý, chuyển nhượng trái phiếu TVSI trên tài khoản giao dịch chứng khoán của mình.


Tại sao nên đầu tư vào Trái phiếu TVSI?

Lãi suất hấp dẫn
Lãi suất trái phiếu TVSI hấp dẫn hơn lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng thương mại, được lĩnh lãi định kỳ 03 tháng hoặc 06 tháng/lần, giúp khách hàng có dòng tiền thu về đều đặn.
Cạnh tranh
Lãi suất cũng như các ưu đãi dành cho khách hàng mua trái phiếu TVSI rất cạnh tranh và an toàn so với các phương án đầu tư vào chứng khoán hay trái phiếu các doanh nghiệp khác.
Giảm thiểu rủi ro lãi suất
1. So với gửi tiết kiệm ngân hàng hưởng lãi suất cố định suốt kỳ, trái phiếu TVSI có lãi suất thả nổi cộng thêm biên độ % nhất định.
2. Khách hàng có thể bán lại trái phiếu trước hạn với mức lãi suất được xác định theo thời gian nắm giữ.
Uy tín
Trái phiếu TVSI được các nhà đầu tư lâu năm trên thị trường tin tưởng.
Quản lý dễ dàng
Khách hàng có thể dễ dàng và chủ động quản lý, giao dịch trái phiếu TVSI trên trên hệ thống iTrade-Bond.