QUY ĐỊNH GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

Tiêu chí Hợp đồng tương lai Chỉ số VN30 Hợp đồng tương lai Trái phiếu chính phủ
Thời gian Giao dịch
08:45 – 09:00 Hợp đồng tương lai Chỉ số VN30
09:00 – 11:30 Khớp lệnh liên tục phiên sáng
13:00 – 14:30 Khớp lệnh liên tục phiên chiều
14:30 – 14:45 Khớp lệnh định kỳ đóng cửa
08:45 – 14:45 Thỏa thuận
Biên độ giao động giá ±7% ±3%
Giá tham chiếu Giá thanh toán cuối ngày của ngày giao dịch liền kề trước hoặc giá lý thuyết trong ngày giao dịch đầu tiên.
Giới hạn lệnh 500 hợp đồng/Lệnh
Giới hạn vị thế
Cá nhân 5.000 Hợp đồng
Tổ chức 10.000 Hợp đồng
NĐT chuyên nghiệp 20.000 Hợp đồng
Cá nhân không được giao dịch
Tổ chức 5.000 Hợp đồng
NĐT chuyên nghiệp 10.000 Hợp đồng
Phương thức giao dịch Khớp lệnh định kỳ, khớp lệnh liên tục và khớp lệnh thỏa thuận
Đơn vị giao dịch 1 hợp đồng
Khối lượng giao dịch tối thiểu 1 hợp đồng
Bước giá/Đơn vị yết giá 0,1 điểm chỉ số (tương đương 10.000 VND) 1 đồng
Loại lệnh áp dụng ATO, LO, MTL, MOK, MAK, ATC
Sửa, hủy lệnh Chỉ có hiệu lực với lệnh chưa thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh chưa thực hiện. Không được sửa, hủy lệnh trong phiên khớp lệnh định kỳ Giao dịch thỏa thuận đã được xác lập trên hệ thống giao dịch (có sự tham gia của hai bên giao dịch) không được phép sửa hoặc hủy bỏ