đại lý đấu giá

TVSI nhận lưu giữ, bảo quản chứng khoán và trợ giúp nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các quyền của mình đối với chứng khoán mà nhà đầu tư đang sở hữu như: quyền nhận cổ tức, nhận cổ phiếu thưởng, quyền chia tách hoặc gộp cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, quyền biểu quyết tại đại hội cổ đông, quyền chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi. Loại chứng khoán lưu ký: tất cả các loại chứng khoán, bao gồm chứng khoán đã được niêm yết trên thị trường tập trung và chứng khoán chưa niêm yết. Mọi thủ tục lưu ký chứng khoán sẽ được đội ngũ nhân viên nhiệt tình, giàu kinh nghiệm của TVSI thực hiện một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất.