iTrade Pro

Với iTrade Pro, khách hàng có thể:

 • Khách hàng có thể theo dõi giá cổ phiếu và các thông tin giao dịch của thị trường
 • Màn hình giao diện chính
 • Theo dõi thị trường theo giá cổ phiếu
 • Những cổ phiếu có giá trị giao dịch nhiều nhất
 • Những cổ phiếu tăng giá/giảm giá nhiều nhất
 • Kết quả giao dịch cổ phiếu
 • Giao dịch cổ phiếu lô lẻ/ lô lớn
 • Tin tức/ Thông báo/ Thông tin quảng cáo
 • Quản lý tài khoản khách hàng
 • Giá chi tiết của cổ phiếu
 • Giá chào mua/ bán tốt nhất
 • Lịch sử giá của cổ phiếu
 • Theo dõi thông tin toàn bộ thị trường
 • Đặt lệnh mua
 • Đặt lệnh bán

Đặc biệt iTrade-Pro được thiết kế với 2 lớp bảo mật nhằm bảo đảm tối đa tính bảo mật cho khách hàng.