Sản phẩm Chứng chỉ quỹ mở cổ phiếu triển vọng Tân Việt (TVPF)

Cách thức đầu tư đơn giản, minh bạch và an toàn

Tháng 12/2021, TVSI đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với TVFM nhằm đa dạng hóa và phát triển sản phẩm tài chính, hướng tới cung cấp hệ sinh thái đầu tư và các giải pháp tài chính toàn diện cho mọi khách hàng.

Xem thêm về TVFM tại đây

Chiến lược
Core - Satellite

Đây là một chiến lược đầu tư đem lại hiệu quả cao khi kết quả hoạt động của Quỹ thường xuyên vượt trội so với chỉ số VN-Index trong trung và dài hạn, trong khi vẫn đảm bảo hạn chế được những rủi ro từ biến động ngắn hạn của thị trường, đặc biệt là những nhà đầu tư tham gia Chương trình đầu tư định kỳ linh hoạt.

Phần Core được xây dựng từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, có tính tiêu biểu đại diện cho các ngành trọng điểm của nền kinh tế với kỳ vọng tăng trưởng tốt chiếm tỷ trọng tối đa 60%.

Phần Satellite bao gồm nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa có tiềm năng tăng trưởng vượt trội, đang từng bước trở thành những doanh nghiệp hàng đầu.

Duy trì tỷ lệ tiền mặt hoặc tương đương tiền hợp lý để đảm bảo thanh khoản cho Quỹ.

Thông tin cơ bản quỹ TVPF

  • Chương trình thông thường: 500.000 VNĐ trở lên
  • Chương trình định kỳ: 100.000 VNĐ trở lên

Trong đó, (1) chương trình đầu tư thông thường được hiểu là khách hàng có thể tham gia mua Chứng chỉ quỹ tại bất kỳ thời điểm nào có nhu cầu (2) chương trình định kỳ sẽ giúp nhà đầu tư đầu tư định kỳ hàng tháng đầu tư, tích lũy với hệ thống đã được xây dựng từ trước.

Thời gian giao dịch:
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ)

Phí phát hành Miễn phí
Phí chuyển đổi Miễn phí
Phí quản lý quỹ 1,75%/năm/NAV
Phí mua lại
  • 1,00% - Nắm giữ đến tròn 6 tháng
  • 0,75% - Trên 6 tháng đến tròn 9 tháng
  • 0,50% - Trên 9 tháng đến tròn 12 tháng
  • 0,00% - Trên 12 tháng

Cấu trúc phí ưu đãi hàng đầu thị trường hiện nay cho sản phẩm Chứng chỉ quỹ mở Cổ phiếu

Ngân hàng lưu ký - Giám sát: Vietcombank

logo-vietcombank

Lợi thế cạnh tranh

TVPF kỳ vọng đem lại cho nhà đầu tư tỷ suất lợi nhuận 12 – 18%/năm tương ứng mức bình quân khoảng 15%/năm.

ic-fund-check
Lợi nhuận kỳ vọng hấp dẫn
ic-fund-check
Tăng trưởng bền vững
ic-fund-check
Thanh khoản cao
ic-fund-check
Dễ tiếp cận
ic-fund-check
Minh bạch